☰ Menu

ติดต่อเรา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารวิทย์ 1 ชั้น 5
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-245320,034-245321
โทรสาร : 034-273042